هوشمند سازی برج فرمانیه

هوشمند سازی برج فرمانیه

مشخصات پروژه

  • برج فرمانیه
  • مسکونی
  • فرمانیه خیابان نوریان پلاک 25 برج فرمانیه
  • کارفرما جناب آقای مهندس مرتضی زاده
  • ساختمان هوشمند TIS