هوشمند سازی برج سولماز

هوشمند سازی برج سولماز

مشخصات پروژه

  • برج سولماز
  • مسکونی
  • تهران – بلوار فردوس غرب – بهار شمالی
  • کارفرمای پروژه آقای روحی
  • ساختمان هوشمند TIS