پروژه ساختمان الهیه

هوشمند سازی ساختمان الهیه

مشخصات پروژه

  • ساختمان الهیه
  • مسکونی
  • 11 واحدی
  • ساختمان هوشمند TIS

امکانات

  • سیستم صوتی
  • سیستم سرمایشی و گرمایشی
  • سیستم روشنایی

هوشمند سازی ساختمان میرای