پروژه ساختمان بوستان

هوشمند سازی ساختمان بوستان

مشخصات پروژه

  • ساختمان بوستان
  • مسکونی
  • 20 واحد 4 خوابه
  • معماری توسط مهندس غلام پور
  • ساختمان هوشمند TIS