پروژه ساختمان رزلند2

هوشمند سازی ساختمان رزلند 2

مشخصات پروژه

  • ساختمان رزلند 2
  • مسکونی
  • اصفهان خیابان مهرآباد کوچه شماره 5
  • معماری توسط عطریان
  • ساختمان هوشمند TIS