پروژه ساختمان هیربد

هوشمند سازی ساختمان هیربد

مشخصات پروژه

  • ساختمان هیربد
  • مسکونی
  • 2 واحد
  • سیستم روشنایی و سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل
  • ساختمان هوشمند TIS