اعطای نمایندگی هوشمند سازی ساختمان میرای

شرکت هوشمند سازی میرای اولین تولید کننده محصولات خانه هوشمند در ایران، اقدام به اعطای نمایندگی مستر در تمامی استان های کشور نموده است.